Torsdag 12 maj 2011

Bara 1 av 10 i Jämtland äter nog frukt & grönt

I Jämtland-Härjedalen är det knappt en av tio som äter tillräckligt mycket grönsaker och frukt. Det visar en ny sammanställning som Statens Folkhälsoinstitut tagit fram. Den som äter mycket frukt och grönt håller sig friskare.

– Det förebygger en hel del sjukdomar, däribland cancer och hjärt-kärlsjukdomar, säger Elisabeth Strömblad som är dietist vid landstingets Folkhälsocentrum.

Nio av tio invånare i länet - 92 procent - äter för lite frukt och grönt enligt sammanställningen som tagita fram i samband med satsningen "Ett friskare Sverige" som just nu pågår över hela landet.

Goda matvanor förebygger övervikt och cancer samt minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes och högt blodtryck. En låg konsumtion av frukt och grönsaker är enligt Världshälsoorganisationen (WHO) den sjunde vanligaste orsaken till för tidig död i höginkomstländer.

Livsmedelsverket rekommenderar att vi äter frukt och grönsaker minst fem gånger per dag, totalt ett halvt kilo för en vuxen person. Det motsvarar till exempel tre frukter och två rejäla nävar grönsaker.

I Jämtlands län är det bara 8 procent som når upp till rekommendationen, motsvarande siffra för landet som helhet är 9 procent. Skillnaden mellan kvinnor och män är stor, bland kvinnorna i Jämtland når 11 procent upp till rekommendationen, medan motsvarande siffra bland männen bara är 4 procent.