Torsdag 12 maj 2011

Viktigt att inspirera barn till rörelseglädje

12 min

Den ökande tv- och datatiden hos barn och ungdomar kräver inspiration till mer rörelse. Catharina Bäcklund är sjukgymnast i Östersund och har doktorerat kring fysik aktivitet hos unga.  Även för barn som rör sig mycket är stillasittande lång tid dåligt för hälsan.

– Stillasittande är en enskild riskfaktor för framtida sjukdom, säger Catharina Bäcklund.

Minst en timmes rörelse/fysisk aktivitet varje dag och max två timmar skärmtid per dygn är rekommendationen för barn och ungdomar i dag.

Catharina Bäcklund jobbar på Arbetsterapi- och sjukgymnastiken på Östersunds sjukhus och föreläser i kväll kring barns stillasittande i samband med satsningen "Ett friskare Sverige". Hennes budskap är att skapa rörelseglädje för att öka vardagsaktiviteten hos barn.

– Det allra viktigaste är att jag vill att vi ger våra barn och oss själva rörelseglädje, säger Catharina Bäcklund.

Föreläsningen är gratis och hålls i hörsalen Snäckan på sjukhuset kl. 19.00.