Tisdag 17 maj 2011

Avslut och avsked en del av våren - och livet

7:45 min

Vår och försommar är förbundet med flera olika saker - en av dem är avsked och avslut vid skolavslutning och student för barn och ungdomar.

– Jag tycker att det är mycket spännande saker som är förknippade med avslut, säger Johanna Öhrnell som jobbar med familjerelationer och är själv mamma till tre barn.

Det är skillnad att veta att man kommer att träffas igen efter sommarlovet, men vår och sommar är ju också vanlig tid för flytt - till annat bostadsområde, annan skola eller förskola, kanske t o m till en annan stad eller land.

För studenter är det ibland ett avslut på hela skoltiden och ingång i vuxenlivet, och det innebär många gånger att skiljas från vänner man haft under lång tid för att kanske aldrig ses igen.

– Det finns mycket att vinna på om man kan avdramatisera avsluten litegrand, samtidigt som det finns ganska stor poäng i att göra en milstolpe av en skolavslutning, säger Johanna Öhrnell.