Onsdag 24 augusti 2011

Fisken i Storsjön angrips av parasit

6:30 min

Många fiskar i Storsjön har på senare tid visat sig vara angripna av karplöss.

De har tidigare varit sällsynta, men den varma sommaren med relativt höga vattentemperaturer, gör att lössen trivs extra bra.

– Parasitenerna går inte att få bort ur sjön, men är inte farliga för människor, berättar Anders Alfjorden, forskningsingenjör vid SVA, Statens Veterinärmedicinska anstalt.