Måndag 19 september 2011

Störst nyföretagande i Jämtland

4:41 min

Intresset för att starta företag fortsätter att vara stort trots sämre konjunkturläge efter sommaren.

2011 beräknas bli ett nytt rekordår med 887 nya företag i Jämtland. Det motsvarar 17 procent större nyföretagande än 2010, den högsta siffran i hela landet.

Prognosen har gjorts av Visma som bygger den på Bolagsregistrets uppgifter om antal nystartade företag och bland annat levererar statistik till organisationen Svenskt Näringsliv.

Flest nya företag kommer som vanligt Stockholms län att svara för. Där startas ett av tre nya företag. De största procentuella ökningarna förväntas i Jämtland, Värmland och Södermanland, medan de mest blygsamma spås för Kronobergs, Gävleborgs och Kalmar län.

I siffrorna har den förmodade utvecklingen i respektive län prognostiserats utifrån antalet nya företag hittills i år och utfallet från de fyra sista månaderna i fjol. Alla län får ökningar sett till hela året, men minskningar under de fyra sista månaderna.