Tisdag 20 september 2011

Familjeliv över generationsgränser

6:30 min

Hur viktigt är det med mor- och farföräldrar som en del i familjelivet - för barnen, deras föräldrar och den äldre generationen? Hur kan man inspirera dem att ta större del i familjelivet? Och vad säger man om det blir för mycket inblandning?

Hör om att umgås över generationsgränserna!

Johanna Öhrnell jobbar med familjerelationer och medverkar regelbundet i P4 Jämtland på tema familjeliv.