Måndag 17 oktober 2011

Passionsdrama i Jämtland i unik bok

3:07 min

Länsförfattaren Peter Lucas Erixons nya bok är en faktabaserad kriminalroman, men också en historia om olycklig kärlek och en skildring av Jämtland och Sverige under andra världskriget.

I sin nya bok Silversnöret har den strömsundsfödde författaren Peter Lucas Erixon valt att skriva om ett brott som begås i trakterna av Hammerdal i norra Jämtland. Han har också valt att helt basera historien på arkivforskning. Det gör att alla detaljer och beskrivningar är ordagrant hämtade från den fakta som finns att tillgå i arkiv och gamla tidningar.

Jämtland 1941

Boken utspelar sig huvudsakligen i Jämtland en sommarmånad 1941 och huvudpersonen heter Linnéa Persson. En kvinna som inte alls är uppdiktad. Hon föddes i Ulriksfors i början av seklet. Hon är näst yngst i en stor syskonskara och hon arbetar bland annat som föreståndare på ålderdomshem.

Olycklig och ensam

Under läsningen av boken framstår Linnéa som en olycklig och ensam människa. Hon mister tidigt sina föräldrar, hon försöker ta sitt liv genom att försvinna i skogen och hon har, som det står i boken, svårt att skilja på eget och andras, så hon sitter också i fängelse. Hon har också olyckliga kärlekshistorier och hon har inte särkilt god kontakt med sin släkt och de verkar tycka att hon är både underlig och lite farlig. Trots att Linnéa kan beskrivas som en tjuv och lögnare är hon också en kvinna som till exempel drömmer om att bli gift innan hon är för gammal.

Spännande bok

Redan när man läser på bokens baksida får man veta att något ohyggligt kommer att hända den första juli 1941 och framåtblickarna bygger hela tiden upp spänningen. Det gör Silversnöret till en väldigt spännande bok. Boken eggar också fantasin. Språket i boken är kargt och knapphändigt. Det finns inga svulstiga beskrivningar. De får man som läsare tänka sig. Utöver det är Silversnöret också intressant för att läsaren här får inblick i hur det var i Jämtland - och i Sverige - under andra världskriget. Och just att boken är baserad på fakta som författaren grävt fram ur olika arkiv, ger den en extra dimension. Det är också skickligt av Peter Lucas Erixon att foga samman utdrag ur arkiv och tidningsurklipp till en sådan här dyster, tragisk, spännande och läsvärd historia.

Peter Lucas Erixon debuterade 1983 och Silversnöret är hans tolfte bok och sjätte roman. Nu delar han sin tid mellan Stockholm, Manhattan och Jämtland.