Tisdag 18 oktober 2011

Läxor orsakar mest bråk mellan barn & föräldrar

6:28 min

Läxor är den vanligaste orsaken till bråk mellan föräldrar och barn - varför är det så och vad kan vi göra för att undvika det?

Att göra en överenskommelse mellan barn och föräldrar om hur läxläsningen ska gå till är viktigt, säger Johanna Öhrnell som är socionom och jobbar med familjerelationer.

Det är forskaren Lucas Gottzén som kommit fram till att läxor är vanligaste orsaken till bråk hemma i en studie där han följt åtta vanliga familjer i deras vardag.

Han hittade mycket läxbråk: När ska arbetet göras, hur ska det göras och vem bestämmer det? Och så vidare. Skolan och läxorna styrde indirekt hela familjernas tid, visar studien.