Tisdag 13 december 2011

Vuxnas ansvar att hantera alkohol i jul

10 min

En nubbe eller två till julsillen är det många vuxna som vill ta och ibland stannar det vid måttligt bruk men det kan också spåra ur...Hur kan hanteringen kring alkohol skötas på bästa sätt kring jul för att inte barnen ska fara illa?

Johanna Öhrnell är socionom och jobbar bland annat med familjer där alkoholberoende är ett problem.

Johanna Öhrnell medverkar regelbundet i P4 Jämtland på tema Familjeliv.