Onsdag 4 april 2012

Barnfamiljer flyr Bispgården om skolan läggs ned

7:05 min

Mer än hälften av barnfamiljerna överväger flytt från Bispgården om nedläggningshotade Järåskolan försvinner. Det visar en färsk undersökning som föräldragruppen gjort.

Järåskolan i Bispgården ska läggas ner och barnen ska istället gå i Hammarstrand. Så lyder förslaget som Ragunda kommuns styrande politiker ska ta ställning till senare i april.

På Järåskolan finns förskola och klasserna 1 till 5, nedläggningsplanerna har lett till protester från familjer i Bispgården och bland annat har man samlat in 1 500 namnunderskrifter som lämnats till politikerna.

Nu har föräldragruppen gjort en enkät bland familjer och enligt den skulle många flytta från Bispgården om Järåskolan lades ner. 61 familjer har svarat - i dessa familjer finns 114 vuxna och 110 barn.

På frågan: Om Järåskolan läggs ned och ingen friskola startas, tycker du/ni att det är ok att skicka ert/era barn till en skola i Hammarstrand har 11 % svarat JA

På frågan: Om Järåskolan läggs ned och ingen friskola startas, skulle du/ni låta ert/era barn börja på en skola utanför kommunen har 52 % svarat JA

På frågan: Om Järåskolan läggs ned och ingen friskola startas, överväger du/ni att flytta från Bispgården då har 54 %, ca 33 familjer svarat JA, dessa familjer består av 60 vuxna och 59 barn.

Resultatet av enkäten lämnas till samtliga ledamöter i kommunfullmäktige i Ragunda kommun. Den 25 april tar kommunfullmäktige ett slutgiltigt beslut om Järåskolans framtid.