Torsdag 12 april 2012

På väg mot ett samhälle utan kontanter

12 min

Vi går mer och mer mot ett samhälle där reda pengar försvinner och där vi använder digitala pengar, med hjälp av till exempel bankkort, i högre utsträckning. Men vem eller vilka är det som driver på utvecklingen? Vilka fördelar och vilka nackdelar finns för den vanliga människan?

Den senaste tre åren har användningen av kontanter minskat med 10 procent per år. Utvecklingen mot ett kontantlöst samhälle går fort just nu och det är bankerna som tjänar mest på det säger forskaren Niklas Arvidsson.

– Det finns flera parter som driver på utvecklingen mot det kontantlösa samhället. Till exempel Riksbanken som tagit fram studier som visat att det samhällsekonomiskt är ganska kostsamt med kontanter och att elektroniska betalningar är billigare. Andra är bankerna som har stora kostnader förknippade med kontanthantering, säger Niklas Arvidsson, docent vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, i Stockholm som jobbar med forskningsprojektet Det kontantlösa samhället.

– För den vanliga människan är nog den stora fördelen med ett kontantlöst samhälle en större valfrihet, givet att det finns bra tjänster som vi kan använda, vilket det inte finns i dag. Men när de kommer tror jag att vi lättare kan betala i olika situationer, att vi slipper gå till bankomaten för att ta ut pengar och så. Och förhoppningsvis att bankerna kan få konkurrens från andra företag så att avgifterna för att betala sjunker.

– Nackdelar är att det än så länge inte finns så bra lösningar. En annan är att när vi betalar elektroniskt så kan alla betalningar spåras och det kan vara ett problem för den personliga integriteten.

En del av att vanliga pengar är på väg bort är att allt fler banker slutar med att hantera kontanter på sina kontor. Under 2012 kommer till exempel Swedbanks kontor i länet att sluta med kontanthantering. Det kommer inte gå att varken ta ut eller sätta in pengar över disk.