Onsdag 9 maj 2012

Svenstaviks apotek är hotat

4:30 min

Apoteken i utanför städerna lever farligt. Nästa år kommer apotek i flera glesbygdskommuner sannolikt att läggas ner - eftersom lönsamheten helt enkelt är för dålig. Ett av dom apotek som riskerar att stängas är det i Svenstavik.

Kronans Droghandel har 33 apotek som är klassade som glesbygdsapotek, vilket är flest av alla apotekskedjor. Fram till våren 2013 kommer dessa att drivas vidare men flera riskerar därefter att stängas på grund av låg lönsamhet.

Andreas Rosenlund är informationschef på Kronans Droghandel som bland annat äger apoteket i Svenstavik och han säger till P4 Jämtland att staten behöver gå in med ekonomisk kompensation för att glesbygdsapoteken ska överleva.

- Vi vill se en särskild ersättning för glesbygdsapotek så att den viktiga apoteksservicen kan drivas vidare även i glesbygd, säger Andreas Rosenlund.