Tisdag 15 maj 2012

Föräldrar får inte ta hand om barn på förskola

2:08 min

Duger föräldrar till att ta hand om sina och andras barn på förskolan? En kommande dom kan leda till att föräldradrivna förskolor helt försvinner om föräldrar förbjuds att jobba i verksamheten.

Föräldrakooperativ i länet kan vara hotade efter ett beslut som tagits i Håbo kommun i Uppland. Där förbjuds föräldrar att arbeta på föräldradrivna förskolor eftersom de inte anses ha rätt kompetens.

Ärendet är överklagat till Förvaltningsrätten och om den ger kommunen rätt så hotas föräldrakooperativa daghem i hela landet. Domen blir nämligen prejudicerande, och det betyder att alla andra kommuner kommer att utgå från den tolkningen av skollagen när man utför tillsynen av föräldrakooperativen.

En som kan tvingas välja kommunal barnomsorg om förutsättningarna för föräldrakooperativen ändras är föräldern Marit Åberg. Hon har två - från hösten tre - barn på föräldrakoopertivet Galaxen i Östersund. Det finns flera anledningar till att hon valt föräldradriven barnomsorg:

Anneli Carlberg, kokerska på föräldrakooperativet Galaxen i Östersund, har jobbat med föräldrakooperativ sen hennes egna barn var små: