Programsidan – två sidor av samma mynt

I det nya följsamma sverigesradio.se renodlar vi programsidornas funktioner och kommer primärt att arbeta med två mallar; en som fokuserar på ett aktuellt flöde med olika typer av mixat innehåll och en annan som är en play-sida och som majoriteten av våra program kommer att ha som förstasida. Vi kan kalla det en ”I fokus-sida” och en ”Lyssna på program-sida”.

Program som arbetar i ett fokusflöde kommer också alltid att ha ”Lyssna på program”som arkivsida. Program kan hypotetiskt växla mellan de olika lägena beroende på aktivitet. På så sätt har vi byggt in en ny flexibilitet för program att snabbt kunna skifta ingång.

Sällan befinner vi oss i ett sådant läge att vi kan ta så stora strukturella grepp som nu i och med följsam webb. Saker kommer att lanseras stegvis och delvis i den gamla webben för att förbereda för det nya. Så i vissa avseende ser man inte omedelbart hela bilden på webben.

I fokus, ett urval av de bästa och det mest aktuella

Typiska program som kommer att jobba i mallen med ett fokusflöde som förstasida är nyheter eller aktualitetsprogram med korta inslag och reportage, program med stark just-nu koppling till FM som Morgonpasset, talkshows, program med mycket lyssnarinteraktion som Ring P1 och Christer.

"Lyssna på program" blir ny förstasida

”Lyssna på program” är sidan för program med ett mer sammanhållet innehåll, eller en röd tråd, som i de allra flesta fall avlyssnas i sin helhet. Exempel på sådana program är dokumentärer, Radiopsykologen, Radioföljetongen. I och med detta grepp gör vi den också till förstasida och gör en redaktionell omprioritering över vilken typ av innehåll vi väljer att satsa på, på webben. Sidan svarar mot prioriterade mål för besökaren: lyssna och ladda ned, läsa om innehållet i program – både tidigare och kommande.

I det följsamma arbetet designar vi om ”Lyssna på program” för att bättre motsvara känslan av en Play-tjänst för att förstärka vad sidan ska ha för funktion. Vi publicerar programmen i en sammanfattande lista mot svart bakgrund som känns igen från andra play-tjänster. Lyssna har fått en sammanhängande blå färg som ska återkomma genom hela sajten. Det journalistiska fördjupande innehållet (artiklar och puffar) läses emellertid alltid mot vit bakgrund.

Nya beställningar ger olika typer av programsidor

För att förtydliga det arbete som har lett fram till de två ovan beskrivna mallarna kan det vara intressant att de baseras på ett internt utredningsarbete som har genomförts kring ”Effektivare innehåll på sverigesradio.se”.

Projektet har haft till uppgift att analysera innehållet sett utifrån ett publikperspektiv. Utredningen har sett att olika sidor fyller olika funktioner för olika användare. Man har delat in dem i kategorier i enlighet med de funktioner de fyller för besökarna och det är det som ovan beskrivna mallar försöker svara mot, ytterst är det ett redaktionellt arbete som kommer göra hela skillnaden.

Vi kommer givetvis arbeta mot er användare för att utvärdera om det här greppet ger en bättre användarupplevelse. Resultatet av vårt arbete kommer ni se på vår webb under 2013 och framåt.