Niillas Holmberg

Niillas Holmberg čilge iežat eskapisttan guhte viežžá inspirašuvnna luonddus. - Mon lean mánnávuođa rájis háliidan vásihit juoidá, eallit dan badjellunddolašvuođa maid ledjen oaidnán filmmain muhto in vuohttán iežan eallimis. Dan láhkái čállen ja ožžon dáid vásihusaid mu čállima bokte, muitala son Sánit Girdilit prográmmas.

Niillas Holmberg boahtá Ohcejogas, gilli suoma bealde Sámis. Golbma jagi áigi son debuterii diktagirjjiin Dego livččen oaidnán iežan. Lea čilgehuvvon dego uksa nuorra olbmá máilbmái. Lea máŋggabealalaš dáiddar guhte hede almmuha iežas nuppi diktagirjji Amas amas amasmuvvat. Lea neaktan earret eará Beaivváža teáhterčájálmasas ja lea ovttas Roope Mäenpää almmuhan skearru Manin guottán girjji fárus.

Niillas Holmberg beskriver sig lite som en eskapist som hämtar inspiration från naturen. – Jag har ända sedan jag varit liten velat uppleva någonting, leva det där övernaturliga livet jag sett i filmer men själv inte upplevt. På så vis skrev jag och fick de upplevelserna genom mitt skrivande, berättar han i Sánit Girdilit.


Niillas Holmberg kommer från Ohcejohka, ett samhälle i finska delen av Sápmi. För tre år sedan debuterade han med diktboken Dego livccen oaidnan iezan. Den har beskrivits som en dörröppnare till en ung mans värld. Han är en multikonstnär som snart ger ut sin andra diktbok Amas amas amasmuvvat. Han har medverkat i bland annat Beaivváš teateruppsättningar och han har tillsammans med Roope Mäenpää gett ut skivan Manin guottán girjji fárus.