Det är viktigt att sortera i vad som ska visas i "Så Mycket Bättre"

1:26 min

Producenterna för Tv4s Så Mycket Bättre har möte om vilka samtalsämnen som ska tas upp i programmet.