Finns det liv finns det hopp

Saab fick en månad till på sig att hitta en ny ägare. Vilken betydelse har hoppet för människan och kan man hysa för mycket hopp? Reportage om det sista som överger oss.