Millenniets största västgötaklimax

Den omtalade millenniebuggen firar tioårsjubileum. Hur kom det sig att det befarade digitala kaoset vid millennieskiftet aldrig utbröt, och lärde vi oss något för framtiden?