Panelen 2010-03-21

Hanne Kjöller, Dagens Nyheter, Sanna Rayman, Svenska Dagbladet och Per Wirtén, Dagens Arena, debatterar veckans politiska spörsmål.