Panelen: har finansministern blivit en hopp-Borg?

Är tre terminer för högskolestudenterna en bra idé, och hur säkra är Anders Borgs prognoser? Katrine Kielos, Aftonbladet, Daniel Suhonen, Östran, och Per Gudmundson, SvD, vänder och vrider på veckans inrikespolitiska frågor.