Blockpolitikens uppgång och fall?

Inför valet formerade sig för första gången ett tydligt röd-grönt block mot det blåa. Men efter valet knakar det i oppositionens läger. Var blockpolitiken bara en parantes i svensk politisk historia?