Panelen: Blir barnhemsbarnen en politisk belastning?

13 min

Deltagare är Anna Dahlberg, Expressen, Katrine Kieolos, Aftonbladet och PJ Anders Linder, Svenska Dagbladet.