Ett nytt Haiti

12 min

Den återuppbyggnadsplan för Haiti som antogs efter jordbävningen för drygt två år syftar inte till att återuppbygga det gamla Haiti, utan att lägga grund för ett nytt land - starkare, mer dynamiskt och fritt från den korruption som alltid varit Haitis gissel. Hur går det? Kan man se något nytt i det som sker eller är det bara samma gamla system som reproduceras i ny förklädnad? Vår Latinamerika-korrespondent Lars Palmgren har återvänt till det hårt drabbade Haiti.