I spåren av OS

13 min

Under kalla krigets tid blev den olympiska idrotten en arena för ideologiernas kamp mellan öst och väst. I före detta Östttyskland var dopningen sanktionerad av staten, men forskning visar att dopningen i Västtyskland under samma tid också var omfattande och att även den västtyska staten såg mellan fingrarna för att kunna hålla jämna steg med fienden i öst.