Pris till Madwoman

8:58 min

Litterära klassiker finns det många, men inte lika många klassiker inom det litteraturteoretiska fältet. En är dock verket "The madwoman in the attic" av de amerikanska forskarna Sandra Gilbert och Susan Gubar. Nu får de pris för sin livsgärning och vi frågar oss: Hur står sig deras teorier idag?