Söndag 13 februari

60 år har gått sedan Dresden bombades under andra världskrigets slutskede - om den omvärderande debatt som pågår i flera europeiska länder. Trots islossning över Atlanten består fortfarande oenigheten mellan USA och Europa om Kina - reportage om hur en diktatur ska behandlas. Om vad som egentligen har förändrats i mellanöstern, om folkomröstningars politiska sprängkraft och om varför en Dry Martini alltid är helt rätt. Dessutom om fenomenet The Hives, panelen och Public Service.