Göran Rosenberg om minnet av första världskriget

5:20 min

Krönika av Göran Rosenberg.