Språkets makt över våra tankar

8:10 min

Nyligen bestämde sig nyhetskanalen Al-Jazeera för att sluta använda ordet migranter. Det är avhumaniserande, argumenterar nyhetskanalen. Och liknande debatter förs här hemma i Sverige. Inte bara om ordet migranter.

Det pågår en större strid om språket.

Det kan handla om vilken benämning för etnicitet som ska användas, eller om det könsneutrala pronomet "hen" kommer att kullkasta vår värld eller göra den bättre.

I grunden ligger uppfattningen att språket styr våra tankar och den upplevda verkligheten. Men stämmer det?

Reportage Emelie Rosén