När har tredje världskriget börjat?

8:07 min

Ryssland höjer sin närvaro i Syrien. Frankrike har aviserat flygangrepp för att få mer information om terroristorganisationen Isis operationer inne i Syrien. De senaste åren har konfliktnivån höjts i världen. Kan vi tala om Det tredje världskriget?

Vissa forskare menar att det har startat och att vi förmodligen befinner oss i förstadier till det. Andra anser att världskrig är något annat och manar till försiktighet med ordet. 

Kan vi alls veta om Det tredje världskriget har börjat?  

Hör Wilhelm Agrell, professor i underrättelseanalys vid Lunds universitet, Katarina Engberg, doktor i Freds- och Konfliktforskning och Henrik Höjer, doktor i historia, i Alice Petréns reportage.