Politiska memoarer - mitt i livet

11 min

Politiska självbiografier skrivs numera allt oftare mycket tidigt i en politikers karriär. Hur hänger det ihop med den förändrade politikerrollen och vad gör det med biografierna?

I veckan kom den förre moderatledaren Anna Kinberg Batra ut med boken "Inifrån" som handlar om hennes knappt tre år som partiledare.

Och den är på många sätt typisk för den politiska biografin idag. Inte minst för att den kommer tätt inpå händelserna den beskriver.