Druvjuice eller starkvin - en vattendelare i Svenska Kyrkan

10 min

Nattvarden är en av de viktigaste ritualerna i den kristna tron. Inom Svenska Kyrkan har traditionen varit att den tagits med starkvin och vetebaserade oblat. Men de senaste åren har allt fler församlingar valt att göra förändringar.

Sankta Clara församling i centrala Stockholm bytte redan 1990, som en av de första i Sverige ut starkvinet mot druvjuice. Beslutet togs av dåvarande kyrkoherden Carl-Erik Sahlberg. Församlingen har ett socialt fokus och i mötet med missbrukarna som kom till kyrkan omvärderade Carl-Erik Sahlberg sin syn på alkoholen.

Inom svenska kyrkan är det upp till varje församling att själv bestämma vilken typ av dryck baserad på vindruvor de vill använda och om de vill ha glutenfria eller vetebaserade oblat. Flera erbjuder fortfarande bara starkvin och vete-oblat, andra använder sig av två kalkar och två sorters oblat - men allt fler gör valet att endast erbjuda en alkoholfri och glutenfri nattvard.

Joel Halldorf är docent i kyrkohistoria vid Uppsala Universitet och skribent i tidningen Dagen samt Expressen Kultur. Han menar att Svenska Kyrkan riskerar att kompromissa bort sin identitet om dem anpassar sig för mycket efter samtiden. Han efterfrågar större vägledning från Svenska Kyrkan centralt till församlingarna.

Biskop i Härnösand Stift, Eva Nordung Byström berättar att biskopskollegiet arbetar med ett biskopsbrev som kommer att ge handledning kring nattvarden - men att biskoparna inte eftersträvar att alla församlingar ska göra likadant.

Reporter: Viola Nilsson