Ordkrångel

Grina - ett positivt eller negativt ord?

4:50 min

Robert undrar över ordet "grina"och varför det kan användas både för att skratta och gråta.

Ordet har funnits väldigt länge i svenskan, berättar Jan Strid, och betyder ursprungligen varken skratta eller gråta, utan mer om att "förvrida ansiktet" och gapa stort.
(Jmf beskrviningen av ett "grinande sår".)

Idag passar också Jan Strid på att rekommendera en rolig bok: signaturen Purres: "Stilblommor och grodor".