fredag 20 maj 2011

Gymnasiesärskolans elever skildrar livet

5:57 min

På Östergötlands museum pågår just nu en utställning kallad "Tema: Livet". Det är 12 elever från Gymnasiesärskolans Estetiska profil på Berzeliusskolan i Linköping som har skapat konst om och kring livet.