18 oktober 2011

Juholt vill bli uttalad på götamål

4:33 min

Hur uttalas Håkan Juholts efternamn egentligen? När han tillträdde som (S)-ledare deklarerade han att han gärna ville heta det som han var van vid när det gäller betoningen.

Jan Strid berättar i Ordkrångel idag att det råder en skillnad i betoning i det som språkvetarna brukar kalla götamål och sveamål.

Håkan Juholt vill att hans namn uttalas enligt den sydliga varianten, med akut accent:

Men så här låter det när vi säger hans namn på sveamål, med grav accent: