21 oktober 2011

Våga ta över ett företag!

5:23 min

Under de närmaste tio åren uppnår 60% av de egna företagarna i Sverige sin pensionsålder. En chans för den som vill ta över ett redan fungerande företag! Intressant möjlighet för nya kvinnliga företagsledare menar Lilian Carlsson på ALMI i Linköping.