Rimforsa

På spaning efter Utter

I Kinda får barn och vuxna lära sig känna igen djurspår i snön. I onsdags letade man bland annat efter utterspår längs Hallstaån utanför Rimforsa. Anders Tingvall är kommunekolog i Kinda kommun och säger att det inte är troligt att man får se en utter mitt på dagen men chansen är stor att man kan se spår efter den. Lana Brunell var med och spanade i snön.