Loppisen kvar på Himmelstalund

4:11 min

Den stora loppisen vid Himmelstalund i Norrköping har blivit lite av en följetong: loppmarknadens vara eller icke vara har debatterats och förra veckan drog kommunen in loppisens tillstånd (anledningen var att platsen anses olämplig ur trafiksynpunkt) och den stora frågan har varit var man ska hålla till.
Igår diskuterades frågan i kommunfullmäktige och Leif Lindberg, teknisk chef i Norrköping berättade att man kom då fram till att loppisen ska flytta till ett gräsområde vid södra Himmelstalund.
Ett alternativ som loppisarrangören Andreas Giselgren är nöjd med.