Hur säker är superdatorn?

10 min

I Linköping finns Sveriges snabbaste superdator, Triolith som invigdes för ett par veckor sedan. Datorn som har kostat 30 miljoner kronor används av universitet och högskolor i hela landet, men hur säker är den egentligen. Hotbilden mot superdatorer är stor, hur kan man skydda sig mot detta, går det att skydda sig och vilka är det som ligger bakom hoten?
Jessica åkte till Linköping för att prata om det här med Leif Nixon som är IT-säkerhetskoordinator för de svenska superdatorcentrumen.