Intresset för e-böcker ökar

6:46 min

Lars Höglund, professor vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet har fått pengar från Vetenskapsrådet för att studera e-bokens famväxt i Sverige.
Att intresset för e-boken har ökat råder ingen tvekan om, men i Sverige ligger vi ändå långt efter tex USA och England, både teknikmässigt och vad gäller utbudet.
Det har pratats om e-boken som ett hot mot den fysiska boken och Lars tror att i och med att e-böckerna tar en allt större del av marknaden så kommer det också medföra att det blir kärvare för den traditionella bokhandeln.