Ordkrångelordboken

Varifrån kommer ett visst uttryck? Och varför heter saker olika på olika dialekter?

Frågor om ursprung, stavning och grammatik ventileras varje tisdag i Ordkrångel efter klockan åtta.

Vi tar hjälp av professor Jan Strid vid Linköpings Universitet för att få svar på dina språkfrågor.

Har du något ord eller ordspråk som du inte förstår eller undrar var det kommer ifrån.

Hör av dig till:
go@sr.se

Senaste avsnittet:


Stavning:

A

BC

D


E

F (Lars Grönvik)

G


H


I och J

K
L


M


N


O

P
RSTU

VW


XYZ

ÅÄÖ

Specialprogram om landets regionindelning, juni 2011:

DIVERSE
UTTRYCK:
GEOGRAFI:

MAT:

ÅRSTIDER: