Lågaffektivt bemötande - effektivt?

Lågaffektivt bemötande är en metod eller snarare ett förhållningssätt för pedagoger där ansvaret alltid ligger hos läraren om en elev bråkar och stör.

Och om eleven vägrar att göra som läraren säger är det elevens fulla rätt. Och att tvinga eller bestraffa leder ingen vart. Det får bara motsatt effekt. Läraren måste komma på ett sätt att vinna över elev en på sin sida. 

Men på senare tid har lågaffektivt bemötande som metod också mött motstånd, kritiker har raljerande döpt om det till låg-effektivt bemötande och menat att det leder till kravlöshet och kaos. 
I det här programmet besöker vi Aggarpskolan i Svedala i Skåne där Johan Sander förstelärare säger sig ha uppnått goda resultat med lågaffektivt bemötande.

Reporter: Paul Honkanen

Producent: Anna Hammarén

Här kan du lyssna på programmet