Torsdagen den 16 januari 2014

Höger och vänster hand i otakt

Tjugotalet är Ragtimetid. Men hur får man egentligen till det speciella svänget i en riktig Ragtime?

Det handlar enkelt uttryckt om hur pianisten hanterar sin höger och vänsterhand. Och så en massa synkoper. Pernilla försöker reda ut detta och lyssnar sedan tillsammans med oss på pianomusik av James Scott och orkestersväng av Igor Stravinskij.