Pernillas lyssningstips 16 september 2015

Ray Chen med mamma vid sin sida

Barn som lär sig spela enligt Suzukis fiolpedagogik har alltid en förälder som extralärare i hemmet. Så har också violinisten Ray Chen haft det.

 – Jag och mamma mognade musikaliskt tillsammans, har han sagt.

Ray Chen är född i Taiwan och uppväxt i Australien men när det gäller fiolen så har han lärt sig spela enligt den japanska Suzuki-metoden. En del i den pedagogiken bygger på att föräldern är lärarens förlängda arm vid övningen hemma. Pedagogiken är spridd över hela världen och programledare Pernilla Eskilsdotter har själv barn som spelar enligt samma metod och berättar mer. Vi hör Ray Chen spela Stravinskij idag. Som svar på frågan om vilken lärare som betytt mest för honom svarar han entydigt, mamma.

Foto: orchestre national de lille/Flickr/CC BY-NC