Pernillas lyssningstips torsdag 13 november 2015

Barnbarnet satt på noterna

Satt släkten och höll på noterna eller blev musiken bara omodern, funderar Pernilla idag när hon läser om tonsättaren Alice Mary Smith. Alice skrev en betydande mängd större verk men föll i glömska efter sin död. Alla hennes manuskript hittades senare hos tonsättarens barnbarn.

Alice Mary Smiths symfoni från 1863 räknas som den första engelska symfonin, skriven av en kvinna, som också fick ett officiellt framförande. Alla hennes kompositioner fanns i familjens ägo när hon själv dött, 1884. Hennes musik glömdes bort för att sedan återupptäckas långt senare. Inte förrän äldsta barnbarnet hade dött kom musiken fram i ljuset igen, berättar Pernilla Eskilsdotter.

Foto: Chrysti/Flickr/CC BY-NC