Torsdag 25 augusti 2016

Det var Gabrieli som uppfann stereon

Det blir en fantastisk effekt, berättar Pernilla Eskilsdotter idag. Men samtidigt är det väldigt svårt att hålla ihop musiken. Hon har själv varit med och framfört Gabrielis 1500-talsmusik, med musiker utspridda på olika håll i rummet.

Tonsättaren Giovanni Gabrieli visste, år 1597, precis hur han skulle skapa stereoeffekt i musikupplevelserna. Han placerade helt enkelt musikerna i Markuskyrkans flera högt belägna och motsatta balkonger. På det viset fick åhörarna en enastående stereoeffekt.

Pernilla Eskilsdotter har själv varit med och framfört den här typen av musik på Nordiska museet i Stockholm.

– Det var en bedrift att försöka följa dirigenten, berättar hon.