Onsdag 27 december 2017

Det är D som är grejen i Hubert Parrys Jerusalem

Ögonblicket då orden 'O Clouds unfold' sjungs i den andra versen av Hubert Parrys Jerusalem var den del av verket som kompositören själv var mest nöjd med.

Det var vännen och poeten Robert Bridges som föreslog Parry att komponera ett verk till organisationen Fight for Right och skickade honom William Blakes dikt. Rörelsen Fight for Right uppmanade engelska nationen att stå emot den tyska propagandan under första världskriget och erkänna dom värden som alla, soldater som civila, kämpade för.

I mars 1916 uruppfördes verket och blev väldigt populärt, men Parry var inte nöjd med verkets association till propaganda och drog tillbaka det från Fight for Right.

Parrys elev Walford Davies mindes när Parry visade honom partituret till verket på sitt arbetsrum på Royal College of Music:

Parry slutade tala och pekade på tonen D i andra versen där orden 'O clouds unfold' bryter rytmen. Jag tror inget ord yttrades om det, ändå framgick det tydligt att detta var den ton och det ögonblick i sången han skattade högst.