Fredag 12 oktober 2018

Chosroviducht är första kvinnliga tonsättaren

Armeniskan Chosroviducht skrev religiösa hymner på 700-talet. Det gör henne till den tidigaste kvinnliga tonsättaren i tonsättarföreningen KVASTs register.

I dagarna firar föreningen KVAST 10 år. Under den tiden har föreningen byggt upp ett stort webbarkiv med kvinnliga tonsättare.

Pernilla Eskilsdotter har hittat den tidigaste kvinnliga tonsättaren som finns registrerad. Hon heter Chosroviducht, dotter från Chosrov. Vi hör henne genom en hymn framförd av Sjarakan-ensemblen för tidig musik i Jerevan.

I ljudklippet berättar Pernilla mer om både hymnen och tonsättaren.