Stockholm Early Music Festival 2009: Medeltida sångspel med italienska Micrologus

Den italienska ensemblen Micrologus framför en konsertant version av Adam de la Halles sångspel ”Spelet om Robin och Marion” från 1283.  I konserten som spelades in den 6 juni i Tyska kyrkan i Stockholm ingår dessutom motetter och danser av Adam de La Halle. Presentatör är Maja Verner-Carlsson

Adam de la Halle: Le Jeu de Robin et Marion Scen 1-10
dessutom ingår följande  Motetter och danser Adam de La Halle:
Del I
1. Chanson - Merchi, amours de la douche
2. Motett II - De ma dame/Diex comment (instrumental)
3. Motett V - J’ai adès d’amours chanté (instrumental)
4. Motett I - Rondel - A Dieu commant/Aucun se sont loé d’amours
5. Motet - Mout me fue gries (instrumental)
6. Motet - Il n’a en toi sens ne valour
7. Rondel - Or est Baiars en la pasture

Del II
8. Motet - Je muir, je muir
9. Motet - En mai
10. Danza - Estampie VII
11. Hé Marotele! Alon au bois jouer
12. Danza - Estampie V & IV
13. Rondels - Hé diex! Quant verrai (instrumental)
14. Motet III - Entre Adan et Hanikiel
Extranummer: 15. Anonymus 1300-tal Italien: Per tropo Fede

Ensemblens berättare: Leah Stuttard