Hornfrossa med Stockholms läns blåsarsymfoniker

Solister: Radovan Vlatkovic, Sören Hermansson, Lisa Ford och Annamia Larsson, horn. Dirigent: Christian Lindberg.
Musik av Christian Lindberg, Gunnar de Frumerie, Robert Schumann, Anders Emilsson (uruppförande) och Alexander Comitas. Konsert 5/10 2008, Berwaldhallen