Konsert med Stockholms läns blåsarsymfoniker

Solister: Charlotta Larsson, Katarina Giotas, Fredrik Zetterström m.fl. Kör och barnkör. Dirigent: Christian Lindberg.
1. August Söderman: Uvertyr till Orleanska Jungfrun.
2. Isak Edberg: Orbitor.
3. Peter Nordahl: A Love Supreme for John.
4. Arr Anders Högstedt: Fantasi över de bästa svenska vårsångerna för solister, kör, publik och orkester.
4. Wilhelm Stenhammar: Kantaten Sången.
Konsert 9/5, Stockholms konserthus.